Animacje

Faust

„Faust” – spot promujący spektakl operowy w Muzeum w Nieborowie i Arkadii, na podstawie opery Antoniego Radziwiłła, który skomponował ją do historii W. J. Goethe'go. Plastyka animacji powstała na podstawie ryciny z pierwszej strony oryginalnych nut utworu.

Copyright © 2010–2018 Barbara Szewczyk. Wszelkie prawa zastrzeżone.