Films

Subjective

Promotial for film festival “Subjective – 100 years of polish costume dramas”.

time
0:36

idea and directed by
BARBARA SZEWCZYK

director of photography
PRZEMYSŁAW BRYNKIEWICZ

costumes
MARIA MOLENDA

cast
KONSTANCJA NAŁĘCZ NIENIEWSKA
ŁUKASZ KORNACKI

make-up and hair-styles
ANNA PAWLIK

music
SEBASTIAN KONDRATOWICZ

camera assistant
SŁAWOMIR CHYLA

gaffer
MICHAŁ KRUK

production
KLUB JAGIELLONSKI
2016

Copyright © 2010–2019 Barbara Szewczyk. All rights reserved.